De Bijland
R E C R E A T I E P L A S   D E   B IJ L A N D
 
De recreatieplas De Bijland ontstond vanaf 1926 toen hier de eerste grootschalige zandwinning van Nederland plaats vond.
De Bijland (spreek uit als Bieland) is een watersport- gebied van ongeveer 300 hectares.
De Bijland heeft een directe verbinding met de Rijn en is daardoor makkelijk bereikbaar.

Mede door de gunstige ligging is de Bijland een populair fiets- en wandelgebied.
Wandelroutes als het Pieterpad
(van Pieterburen naar de St. Pietersberg) en fietsroutes als de Eurobikeroute starten of passeren de Bijland.

Iedereen die van watersport houdt kan zich rond de Bijland zeker vermaken.
 


 

 

 

D E   B IJ L A N D S E   W A A R  D

Met het graven van het Pannerdensch Kanaal kreeg de Bijlandse Waard haar huidige vorm en omvang.

Het noordelijk deel van de Bijlandse Waard ligt relatief stroomluw.

Het middendeel van de Bijlandse Waard speelt een belangrijke rol in de hoogwaterafvoer van de rivier naar de uiterwaarden.

Aan de rivieroever liggen enkele woningen. De steenfabriek is al meer dan een eeuw aanwezig in het gebied en heeft in deze uiterwaard de afgelopen decennia keramische klei en zand gewonnen voor baksteenfabricage.